ข้อมูลสถานีวัด

ชื่อสถานี ที่อยู่ จังหวัด พิกัด วัดน้ำ วัดน้ำฝน CCTV รายละเอียด
โขง
: ไชยวาน ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี 17.284885 , 103.227916
: ปากอูน/แม่น้ำสงคราม ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 17.634421 , 104.244916
: แม่น้ำเลย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 17.494879 , 101.734594
: แม่น้ำสงครามตอนบน ต.บ้านจันทน์ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 17.82178 , 103.386928
: ลำน้ำก่ำ ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม  16.957555 , 104.503827
: ลำน้ำอูน ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  17.322753 , 103.97921
: สุวรรณคูหา ต.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 17.562979 , 102.279781
: ศรีวิไล ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 18.17734 , 103.750901
: ห้วยน้ำสวย ต.บ้านธาตุ อ.สระใคร จ.อุดรธานี 17.682608 , 102.784599
: ห้วยโสม/แม่น้ำโขง ต.ผาตั้งอ.สังคม จ.หนองคาย 18.058605 , 102.278917
: ห้วยหลวง ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 17.48228 , 102.797088
ชื่อสถานี ที่อยู่ จังหวัด พิกัด วัดน้ำ วัดน้ำฝน CCTV รายละเอียด
ชีบน
: บ้านค่ายหมื่นแผ้ว ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 15.681574 , 102.009616
: บ้านเหล่านกชุม ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 16.369686 , 102.881692
: วัดโนนเชือก ต.ส้มป่อย อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ 15.732683 , 101.830137
: วัดปทุมชาติ ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 15.578726 , 101.860281
: วัดประชามงคล จ.ชัยภูมิ 16.03683 , 102.292467
: วัดป่าประชาราช ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 16.097018 , 102.570067
ชีกลาง
: สถานีกมลาไสย (ลำปาว) จ.กาฬสินธุ์ 16.340168 , 103.576513
: สถานีกาฬสินธุ์ (ลำปาว) จ.กาฬสินธุ์ 16.580997 , 103.436995
: สถานีโกสุมพิสัย (ฝายมหาสารคาม) จ.มหาสารคาม 16.366024 , 102.949771
: สถานีเชียงขวัญ/จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 16.212425 , 103.737561
: สถานีน้ำพอง ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 16.529006 , 102.905887
: สถานีบ้านตาดโตน อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 15.955389 , 102.03364
: สถานีมหาชนะชัย จ.ยโสธร 15.525519 , 104.250124
: สถานีมหาสารคาม จ.มหาสารคาม/จ.กาฬสินธุ์ 16.234692 , 103.431049
: สถานียโสธร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 15.798971 , 104.13438
: สถานีลำน้ำพรม/เชิญ จ.ขอนแก่น 16.698554 , 101.8444
: สถานีเสลภูมิ ต.มะบ้า กิ่งอ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 16.032113 , 103.907945
ชื่อสถานี ที่อยู่ จังหวัด พิกัด วัดน้ำ วัดน้ำฝน CCTV รายละเอียด
มูลบน
: สถานีแก่งสะพือ จ.อุบลราชธานี 15.247736 , 105.238567
: สถานีเขื่องใน (ลำเซบาย) จ.อุบลราชธานี 15.503331 , 104.594705
: สถานีลำเซบาย/ลำเซบก จ.อำนาจเจริญ 15.901795 , 104.622792
: สถานีห้วยสำราญ/ห้วยขะยุง จ.ศรีสะเกษ 14.713983 , 104.198399
: สถานีอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 15.223705 , 104.857321
: บ้านกันตวจระมวล จ.สุรินทร์ 14.605696 , 103.551972
: บ้านตะโกสิงห์ จ.บุรีรัมย์ 14.612747 , 102.918946
: สถานีชุมชนสันติสุข จ.มหาสารคาม 15.789641 , 103.029918
: สถานีลำชี จ.สุรินทร์ 14.875442 , 103.378762
: สถานีลำน้ำเสียวใหญ่ จ.ร้อยเอ็ด 15.571817 , 103.819889
: สถานีลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 14.9991 , 102.817192
: สถานีสตึก จ.บุรีรัมย์ 15.299647 , 103.292187
: สถานีห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 15.04834 , 104.02108
มูลกลาง
: สถานีราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 15.340661 , 104.152813
: บ้านโนน ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 14.933236 , 101.90702
: บ้านไร่ ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 14.820447 , 102.205223
: บ้านสำโรง ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 15.143641 , 102.001152
: บ้านหนองจอก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 15.380239 , 102.696323
: บ้านเหมต่ำ ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 15.075971 , 102.339331
: ปักธงชัย ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 14.687655 , 102.011306
: โรงเรียนเทศบาล 4 (กรมทรัพยากรน้ำ ภาค 5) จ.นครราชสีมา 14.934728 , 102.133981
: วัดสมุทรการ ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 14.520359 , 102.243303

Back to Top