ข้อมูลฝนย้อนหลัง 7 วัน

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ประเภทสถานี CCTV ปริมาณน้ำฝน (มิลลิเมตร) วันที่ ฝนสะสม
7 วัน
วัดน้ำ วัดน้ำฝน พ. พฤ. ศ. ส. อา. จ. อ.
21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10
โขง
1 ไชยวาน จ.อุดรธานี - - - - - - - 0.000
2 ปากอูน/แม่น้ำสงคราม จ.นครพนม - - - - - - - 0.000
3 แม่น้ำเลย จ.เลย - - - - - - - 0.000
4 แม่น้ำสงครามตอนบน จ.สกลนคร - - - - - - - 0.000
5 ลำน้ำก่ำ จ.นครพนม  - - - - - - - 0.000
6 ลำน้ำอูน จ.สกลนคร  - - - - - - - 0.000
7 สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู - - - - - - - 0.000
8 ศรีวิไล จ.บึงกาฬ - - - - - - - 0.000
9 ห้วยน้ำสวย จ.อุดรธานี - - - - - - - 0.000
10 ห้วยโสม/แม่น้ำโขง จ.หนองคาย - - - - - - - 0.000
11 ห้วยหลวง จ.อุดรธานี - - - - - - - 0.000
ชีบน
1 บ้านค่ายหมื่นแผ้ว จ.ชัยภูมิ
2 บ้านเหล่านกชุม จ.ขอนแก่น
3 วัดโนนเชือก จ.ชัยภูมิ - - - - - - - 0.000
4 วัดปทุมชาติ จ.ชัยภูมิ - - - - - - - 0.000
5 วัดประชามงคล จ.ชัยภูมิ - - - - - - - 0.000
6 วัดป่าประชาราช จ.ขอนแก่น
ชีกลาง
1 สถานีกมลาไสย (ลำปาว) จ.กาฬสินธุ์ - - - - - - - 0.000
2 สถานีกาฬสินธุ์ (ลำปาว) จ.กาฬสินธุ์ - - - - - - - 0.000
3 สถานีโกสุมพิสัย (ฝายมหาสารคาม) จ.มหาสารคาม - - - - - - - 0.000
4 สถานีเชียงขวัญ/จังหาร จ.ร้อยเอ็ด
5 สถานีน้ำพอง จ.ขอนแก่น - - - - - - - 0.000
6 สถานีบ้านตาดโตน จ.ชัยภูมิ - - - - - - - 0.000
7 สถานีมหาชนะชัย จ.ยโสธร - - - - - - - 0.000
8 สถานีมหาสารคาม จ.มหาสารคาม/จ.กาฬสินธุ์ - - - - - - - 0.000
9 สถานียโสธร จ.ยโสธร - - - - - - - 0.000
10 สถานีลำน้ำพรม/เชิญ จ.ขอนแก่น - - - - - - - 0.000
11 สถานีเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด - - - - - - - 0.000
มูลบน
1 สถานีแก่งสะพือ จ.อุบลราชธานี - - - - - - - 0.000
2 สถานีเขื่องใน (ลำเซบาย) จ.อุบลราชธานี - - - - - - - 0.000
3 สถานีลำเซบาย/ลำเซบก จ.อำนาจเจริญ - - - - - - - 0.000
4 สถานีห้วยสำราญ/ห้วยขะยุง จ.ศรีสะเกษ - - - - - - - 0.000
5 สถานีอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี - - - - - - - 0.000
6 บ้านกันตวจระมวล จ.สุรินทร์ - - - - - - - 0.000
7 บ้านตะโกสิงห์ จ.บุรีรัมย์ - - - - - - - 0.000
8 สถานีชุมชนสันติสุข จ.มหาสารคาม - - - - - - - 0.000
9 สถานีลำชี จ.สุรินทร์ - - - - - - - 0.000
10 สถานีลำน้ำเสียวใหญ่ จ.ร้อยเอ็ด - - - - - - - 0.000
11 สถานีลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ - - - - - - - 0.000
12 สถานีสตึก จ.บุรีรัมย์ - - - - - - - 0.000
13 สถานีห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ - - - - - - - 0.000
มูลกลาง
1 สถานีราษีไศล จ.ศรีสะเกษ - - - - - - - 0.000
2 บ้านโนน จ.นครราชสีมา
3 บ้านไร่ จ.นครราชสีมา
4 บ้านสำโรง จ.นครราชสีมา - - - - - - - 0.000
5 บ้านหนองจอก จ.นครราชสีมา - - - - - - - 0.000
6 บ้านเหมต่ำ จ.นครราชสีมา
7 ปักธงชัย จ.นครราชสีมา - - - - - - - 0.000
8 โรงเรียนเทศบาล 4 (กรมทรัพยากรน้ำ ภาค 5) จ.นครราชสีมา - - - - - - - 0.000
9 วัดสมุทรการ จ.นครราชสีมา - - - - - - - 0.000

Back to Top