ติดต่อโครงการ

 

 

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11)
เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6445
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th

 

 


Back to Top