รายงานสภาพน้ำประจำวัน


สัญญาณขัดข้อง ระดับน้ำปกติ วิกฤตน้ำแล้ง วิกฤตน้ำท่วม เฝ้าระวังน้ำแล้ง เฝ้าระวังน้ำท่วม
ปริมาณฝนปกติ ปริมาณฝนแจ้งเตือน ปริมาณฝนวิกฤต

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ระดับเฝ้าระวัง
น้ำท่วม
ระดับเฝ้าระวัง
น้ำแล้ง
ระดับเตือนภัย
น้ำท่วม
ระดับเตือนภัย
น้ำแล้ง
ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร
1 - ไชยวาน จ.อุดรธานี - - - - 0.450 0.000
2 - ปากอูน/แม่น้ำสงคราม จ.นครพนม 90.000 - 100.000 - 11.800 0.000
3 - แม่น้ำเลย จ.เลย 236.500 230.800 237.000 230.300 1.000 0.000
4 - แม่น้ำสงครามตอนบน จ.สกลนคร 153.650 146.080 154.150 145.580 3.690 0.000
5 - ลำน้ำก่ำ จ.นครพนม  141.500 139.000 143.000 140.000 4.920 0.000
6 - ลำน้ำอูน จ.สกลนคร  155.000 152.500 156.000 152.010 1.760 0.000
7 - สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู - - - - 0.750 0.000
8 - ศรีวิไล จ.บึงกาฬ - - - - - 0.000
9 - ห้วยน้ำสวย จ.อุดรธานี 90.000 - 100.000 - 3.460 0.000
10 - ห้วยโสม/แม่น้ำโขง จ.หนองคาย 176.930 165.980 177.430 165.480 0.010 0.000
11 - ห้วยหลวง จ.อุดรธานี 171.000 167.700 171.500 167.200 -17.600 0.000
12 - บ้านค่ายหมื่นแผ้ว จ.ชัยภูมิ 193.500 - 194.320 - 166.290 -
13 - บ้านเหล่านกชุม จ.ขอนแก่น 149.500 - 150.430 - 145.340 -
14 - วัดโนนเชือก จ.ชัยภูมิ 193.500 - 194.860 - 184.890 0.000
15 - วัดปทุมชาติ จ.ชัยภูมิ - - - - 129.730 -
16 - วัดประชามงคล จ.ชัยภูมิ - - - - - 0.000
17 - วัดป่าประชาราช จ.ขอนแก่น 160.500 - 161.550 - 154.370 -
18 - สถานีกมลาไสย (ลำปาว) จ.กาฬสินธุ์ 135.190 - 135.490 - 130.940 0.000
19 - สถานีกาฬสินธุ์ (ลำปาว) จ.กาฬสินธุ์ 166.580 - 166.880 - 137.440 0.000
20 - สถานีแก่งสะพือ จ.อุบลราชธานี 110.090 - 110.290 - 0.500 0.000
21 - สถานีโกสุมพิสัย (ฝายมหาสารคาม) จ.มหาสารคาม 147.200 - 147.400 - 140.410 0.000
22 - สถานีเขื่องใน (ลำเซบาย) จ.อุบลราชธานี 126.600 - 127.000 - -3.410 0.250
23 - สถานีเชียงขวัญ/จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 133.430 - 133.460 - 131.160 -
24 - สถานีน้ำพอง จ.ขอนแก่น 163.600 - 163.900 - 146.880 0.000
25 - สถานีบ้านตาดโตน จ.ชัยภูมิ 200.000 - 200.500 - 193.310 0.000
26 - สถานีมหาชนะชัย จ.ยโสธร 121.350 - 121.650 - 114.780 0.000
27 - สถานีมหาสารคาม จ.มหาสารคาม/จ.กาฬสินธุ์ 138.930 - 139.230 - 136.210 0.000
28 - สถานียโสธร จ.ยโสธร 136.000 - 137.000 - 120.830 0.000
29 - สถานีราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 118.700 - 118.900 - 1.950 0.000
30 - สถานีลำเซบาย/ลำเซบก จ.อำนาจเจริญ - - - - - 0.000
31 - สถานีลำน้ำพรม/เชิญ จ.ขอนแก่น - - - - - 0.000
32 - สถานีเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 130.800 - 131.000 - 123.870 0.000
33 - สถานีห้วยสำราญ/ห้วยขะยุง จ.ศรีสะเกษ - - - - - 0.000
34 - สถานีอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 110.530 - 110.730 - 2.450 0.000
35 - บ้านกันตวจระมวล จ.สุรินทร์ - - - - - 0.000
36 - บ้านตะโกสิงห์ จ.บุรีรัมย์ - - - - - 0.000
37 - สถานีชุมชนสันติสุข จ.มหาสารคาม - - - - - 0.000
38 - สถานีลำชี จ.สุรินทร์ 136.140 - 136.420 - 1.580 0.000
39 - สถานีลำน้ำเสียวใหญ่ จ.ร้อยเอ็ด 125.300 - 125.580 - 0.060 0.000
40 - สถานีลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 156.000 - 156.360 - -0.330 0.000
41 - สถานีสตึก จ.บุรีรัมย์ 128.500 - 128.760 - 2.360 0.000
42 - สถานีห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 127.400 - 127.650 - 9.990 0.000
43 - บ้านโนน จ.นครราชสีมา 199.500 - 200.000 - 198.240 -
44 - บ้านไร่ จ.นครราชสีมา 173.500 - 174.140 - 173.180 -
45 - บ้านสำโรง จ.นครราชสีมา 176.500 - 177.300 - 178.680 0.000
46 - บ้านหนองจอก จ.นครราชสีมา - - - - 144.070 0.000
47 - บ้านเหมต่ำ จ.นครราชสีมา 184.500 - 185.000 - 177.300 -
48 - ปักธงชัย จ.นครราชสีมา - - - - - 0.000
49 - โรงเรียนเทศบาล 4 (กรมทรัพยากรน้ำ ภาค 5) จ.นครราชสีมา - - - - - 0.000
50 - วัดสมุทรการ จ.นครราชสีมา - - - - - 0.000

สัญญาณขัดข้อง ระดับน้ำปกติ วิกฤตน้ำแล้ง วิกฤตน้ำท่วม เฝ้าระวังน้ำแล้ง เฝ้าระวังน้ำท่วม
ปริมาณฝนปกติ ปริมาณฝนแจ้งเตือน ปริมาณฝนวิกฤต

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ระดับเฝ้าระวัง
น้ำท่วม
ระดับเฝ้าระวัง
น้ำแล้ง
ระดับเตือนภัย
น้ำท่วม
ระดับเตือนภัย
น้ำแล้ง
ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร
1 - ไชยวาน จ.อุดรธานี - - - - 0.450 0.000
2 - ปากอูน/แม่น้ำสงคราม จ.นครพนม 90.000 - 100.000 - 11.800 0.000
3 - แม่น้ำเลย จ.เลย 236.500 230.800 237.000 230.300 1.000 0.000
4 - แม่น้ำสงครามตอนบน จ.สกลนคร 153.650 146.080 154.150 145.580 3.690 0.000
5 - ลำน้ำก่ำ จ.นครพนม  141.500 139.000 143.000 140.000 4.920 0.000
6 - ลำน้ำอูน จ.สกลนคร  155.000 152.500 156.000 152.010 1.760 0.000
7 - สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู - - - - 0.750 0.000
8 - ศรีวิไล จ.บึงกาฬ - - - - - 0.000
9 - ห้วยน้ำสวย จ.อุดรธานี 90.000 - 100.000 - 3.460 0.000
10 - ห้วยโสม/แม่น้ำโขง จ.หนองคาย 176.930 165.980 177.430 165.480 0.010 0.000
11 - ห้วยหลวง จ.อุดรธานี 171.000 167.700 171.500 167.200 -17.600 0.000

สัญญาณขัดข้อง ระดับน้ำปกติ วิกฤตน้ำแล้ง วิกฤตน้ำท่วม เฝ้าระวังน้ำแล้ง เฝ้าระวังน้ำท่วม
ปริมาณฝนปกติ ปริมาณฝนแจ้งเตือน ปริมาณฝนวิกฤต

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ระดับเฝ้าระวัง
น้ำท่วม
ระดับเฝ้าระวัง
น้ำแล้ง
ระดับเตือนภัย
น้ำท่วม
ระดับเตือนภัย
น้ำแล้ง
ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร
1 - บ้านค่ายหมื่นแผ้ว จ.ชัยภูมิ 193.500 - 194.320 - 166.290 -
2 - บ้านเหล่านกชุม จ.ขอนแก่น 149.500 - 150.430 - 145.340 -
3 - วัดโนนเชือก จ.ชัยภูมิ 193.500 - 194.860 - 184.890 0.000
4 - วัดปทุมชาติ จ.ชัยภูมิ - - - - 129.730 -
5 - วัดประชามงคล จ.ชัยภูมิ - - - - - 0.000
6 - วัดป่าประชาราช จ.ขอนแก่น 160.500 - 161.550 - 154.370 -
7 - สถานีกมลาไสย (ลำปาว) จ.กาฬสินธุ์ 135.190 - 135.490 - 130.940 0.000
8 - สถานีกาฬสินธุ์ (ลำปาว) จ.กาฬสินธุ์ 166.580 - 166.880 - 137.440 0.000
9 - สถานีโกสุมพิสัย (ฝายมหาสารคาม) จ.มหาสารคาม 147.200 - 147.400 - 140.410 0.000
10 - สถานีเชียงขวัญ/จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 133.430 - 133.460 - 131.160 -
11 - สถานีน้ำพอง จ.ขอนแก่น 163.600 - 163.900 - 146.880 0.000
12 - สถานีบ้านตาดโตน จ.ชัยภูมิ 200.000 - 200.500 - 193.310 0.000
13 - สถานีมหาชนะชัย จ.ยโสธร 121.350 - 121.650 - 114.780 0.000
14 - สถานีมหาสารคาม จ.มหาสารคาม/จ.กาฬสินธุ์ 138.930 - 139.230 - 136.210 0.000
15 - สถานียโสธร จ.ยโสธร 136.000 - 137.000 - 120.830 0.000
16 - สถานีลำน้ำพรม/เชิญ จ.ขอนแก่น - - - - - 0.000
17 - สถานีเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 130.800 - 131.000 - 123.870 0.000

สัญญาณขัดข้อง ระดับน้ำปกติ วิกฤตน้ำแล้ง วิกฤตน้ำท่วม เฝ้าระวังน้ำแล้ง เฝ้าระวังน้ำท่วม
ปริมาณฝนปกติ ปริมาณฝนแจ้งเตือน ปริมาณฝนวิกฤต

ลำดับ ชื่อสถานี จังหวัด ระดับเฝ้าระวัง
น้ำท่วม
ระดับเฝ้าระวัง
น้ำแล้ง
ระดับเตือนภัย
น้ำท่วม
ระดับเตือนภัย
น้ำแล้ง
ระดับน้ำ
ม. (รทก.)
ปริมาณน้ำฝน
มิลลิเมตร
1 - สถานีแก่งสะพือ จ.อุบลราชธานี 110.090 - 110.290 - 0.500 0.000
2 - สถานีเขื่องใน (ลำเซบาย) จ.อุบลราชธานี 126.600 - 127.000 - -3.410 0.250
3 - สถานีราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 118.700 - 118.900 - 1.950 0.000
4 - สถานีลำเซบาย/ลำเซบก จ.อำนาจเจริญ - - - - - 0.000
5 - สถานีห้วยสำราญ/ห้วยขะยุง จ.ศรีสะเกษ - - - - - 0.000
6 - สถานีอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 110.530 - 110.730 - 2.450 0.000
7 - บ้านกันตวจระมวล จ.สุรินทร์ - - - - - 0.000
8 - บ้านตะโกสิงห์ จ.บุรีรัมย์ - - - - - 0.000
9 - สถานีชุมชนสันติสุข จ.มหาสารคาม - - - - - 0.000
10 - สถานีลำชี จ.สุรินทร์ 136.140 - 136.420 - 1.580 0.000
11 - สถานีลำน้ำเสียวใหญ่ จ.ร้อยเอ็ด 125.300 - 125.580 - 0.060 0.000
12 - สถานีลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 156.000 - 156.360 - -0.330 0.000
13 - สถานีสตึก จ.บุรีรัมย์ 128.500 - 128.760 - 2.360 0.000
14 - สถานีห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 127.400 - 127.650 - 9.990 0.000
15 - บ้านโนน จ.นครราชสีมา 199.500 - 200.000 - 198.240 -
16 - บ้านไร่ จ.นครราชสีมา 173.500 - 174.140 - 173.180 -
17 - บ้านสำโรง จ.นครราชสีมา 176.500 - 177.300 - 178.680 0.000
18 - บ้านหนองจอก จ.นครราชสีมา - - - - 144.070 0.000
19 - บ้านเหมต่ำ จ.นครราชสีมา 184.500 - 185.000 - 177.300 -
20 - ปักธงชัย จ.นครราชสีมา - - - - - 0.000
21 - โรงเรียนเทศบาล 4 (กรมทรัพยากรน้ำ ภาค 5) จ.นครราชสีมา - - - - - 0.000
22 - วัดสมุทรการ จ.นครราชสีมา - - - - - 0.000

Back to Top